ร้านสวนเฉลิม60ปี 20บาท 84 ถนน หน้าเรือนจำ เมือง, จ.กาฬสินธุ์  46000